AMBULÀNCIES DEL VALLÈS

Senyor/Senyora,

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), AMBULÀNCIES DEL VALLÈS s.c.c.l. , li informa que les seves dades personals passen a formar part d'un fitxer automatitzat amb codi num.2070790589 del que AMBULÀNCIES DEL VALLÈS s.c.c.l, és responsable i titular, i on les seves dades personals seran tractats de forma manual i/o automatitzada.

La finalitat del fitxer és el tractament de les seves dades personals en processos de selecció de personal. L'interessat autoritza de forma expressa al tractament de les seves dades personals amb aquesta finalitat.

Les seves dades, que van ser facilitats per vostè, pel seu representant legal o per persones autoritzades, seran d'ús exclusiu per part d'AMBULÀNCIES DEL VALLÈS s.c.c.l., i no es preveuen que siguin comunicats a tercers.

AMBULÀNCIES DEL VALLÈS s.c.c.l., es compromet a eliminar les seves dades personals del fitxer als dotze (12) mesos des de la recepció dels mateixos o, amb anterioritat, quan l'interessat manifesti que ha cessat el seu interès a participar en processos de selecció de personal.

Sense prejudici de l'anterior, li informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, mitjançant una petició escrita dirigida a AMBULÀNCIES DEL VALLÈS s.c.c.l.., amb domicili social en la C/ Ramon Llull, 16 , 08203 de Sabadell (Barcelona), o ben enviant un correu electrònic a l'adreça següent: avalles@avalles.com

Atentament.