TRANSPORT SANITARI
COL-LECTIU

SERVEIS DE PREVENCIÓ


SERVEIS PARTICULARS

 

 

CONVENI SEGURETAT SOCIAL I ALTRES COMPANYIES D´ASSEGURANCES

TRANSPORT ESCOLAR I ADAPTAT

MES DE 30 ANYS AL SEU SERVEI

 


93 712 41 42

Empresa amb mès de 30 anys d´experiència en transport sanitari.
Ambulancies i Transport col-lectivo amb vehícles totalment adaptats.